Szanowni Państwo,

Firma Lacerta Analizy Środowiskowe powstała w 2012r. z pasji do przyrody i zagadnień środowiskowych z myślą o:

  • Inwestorach planujących przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko,
  • Firmach ubiegających się o dofinansowania, zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych,
  • Podmiotach korzystających ze środowiska,
  • Podmiotach planujących przedsięwzięcia oraz prace, dla których wymagane jest posiadanie ekspertyzy, opinii przyrodniczej lub prowadzenie nadzoru środowiskowego.

Dlaczego warto nam zaufać?

Nasz zespół tworzą wykwalifikowani specjaliści z wielu branż, których wiedza i doświadczenie połączona pracą nad wspólnymi projektami pozwala na wykonanie opracowań na najwyższym poziomie. Nazwa firmy pochodząca od nazwy gatunkowej jaszczurki zwinki Lacerta agilis w pełni oddaje dynamikę zarówno firmy samej w sobie, jak i poszczególnych ekspertów dążących do sprawnej realizacji powierzonych zadań.

TERMINOWO

KOMPLEKSOWO

RZETELNIE

Specjalizujemy się w opracowaniach na potrzeby planowanych przedsięwzięć, jak i istniejących obiektów:

Na bieżąco kontrolujemy zmiany prawne w ochronie środowiska, jak również uczestniczymy w szkoleniach, spotkaniach czy konferencjach branżowych, przez co analizy przez nas wykonywane są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz spełniają wymogi stawiane przez organy decyzyjne i opiniujące. Ponadto, ciągły kontakt z powyższymi organami pozwala przewidzieć i wyeliminować ewentualne negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko oraz przyśpieszyć procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

Oferujemy rzetelnie i terminowo wykonane opracowania, przede wszystkim w zakresie:

  • Uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, Raporty OOŚ, w tym na obszarach Natura 2000),
  • Przygotowania dokumentów środowiskowych pod dofinansowania, modelowania emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu przemysłowego,
  • Uzyskiwania pozwoleń dla podmiotów korzystających ze środowiska (pozwolenia wodno-prawne, decyzje związane z gospodarką odpadami pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i innych zależności od zapotrzebowania klienta),
  • Inwentaryzacji, nadzorów oraz monitoringów przyrodniczych (ornitofauna, chiropterofauna, herpetofauna, ichtiofauna, teriofauna, flora, siedliska przyrodnicze i inne)
  • Modelowania emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza, jak również akredytowanych pomiarów w tym zakresie.

Zapraszam do współpracy i kontaktu

Joanna Łukaszewska

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.