Firma LACERTA ANALIZY ŚRODOWISKOWE świadczy kompleksowe usługi w zakresie gospodarki odpadami – od momentu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzez uzyskiwanie stosownych zezwoleń i pozwoleń odpadowych – w zakresie transportu, zbierania, przetwarzania czy wytwarzania odpadów, w  jak również w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości. 

Nasi specjaliści na bieżąco śledzą zmieniające się przepisy i prowadzą procedury urzędowe wraz z obecnością podczas kontroli Urzędowych –  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) oraz Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

LACERTA analizy środowiskowe zajmuje się obsługą zarówno skupów złomu, jak i innych podmiotów zajmujących się zbieraniem, przetwarzaniem czy transportem odpadów. W przypadku firm produkcyjnych – pod konieczność uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów podlegają podmioty wytwarzające odpady:

1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.