W przypadku inwestycji, dla których Inwestor ubiega się o dofinansowanie z funduszy europejskich czy innych, nawet jeśli przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędne jest uzyskanie stosownych zaświadczeń, opinii bądź przeprowadzenie analiz zgodności projektu z polityką ochrony środowiska.

Firma Lacerta analizy środowiskowe posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji środowiskowych również pod kątem dofinansowań. Dodatkowo, w roku 2020 LACERTA analizy środowiskowe uzyskała akredytację dla Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP z województwa pomorskiego w ramach projektu SPEKTRUM.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.